pga_id; } // indien de startpagina is ingesteld heeft pga_id nu een waarde // haal de content op van de gepucliceerde versie van de pagina met pga_id if (!empty($pga_id)) { // query om de content van de pagina op te halen $qry_paginas=mysql_query(" select pve.content as content , pga.naam as naam from paginas pga , pagina_versies pve where pve.gepubliceerd = 1 and pve.pga_id = pga.id and pga.id = $pga_id "); $obj_paginas=mysql_fetch_object($qry_paginas); $content =$obj_paginas->content; $naam =$obj_paginas->naam; } ?>
"; include("spgm/index.php"); } if ($naam == 'gastenboek') { include("guest.php"); } if ($naam == 'tip_email') { include("tip_email.php"); } if ($naam == 'stamboom') { include("stamboom.htm"); } ?>
"; ?>